M-Brain Advertising & Digital Agency

Споделени уроци (информационно видео за Facebook)

Използван софтуер:

Web_site_AE

Adobe After Effects

Web_site_PR

Adobe Premiere Pro

Web_site_Ai

Adobe Illustrator

Кратко информационно видео, обясняващо нова услуга. В М-БРАЙН Студио можем да изработваме картки и дълги обучителни видеа, туториъли, презентационни видеоматериали за Фейсбук, YouTube или вашият корпоративен сайт. За повече информация, разгледайте нашите цени Фейсбук видеореклами.