M-Brain Advertising & Digital Agency

Научи Eзик Онлайн (Facebook video)

Използван софтуер:

Web_site_AE

Adobe After Effects

Web_site_PR

Adobe Premiere Pro

Web_site_Ai

Adobe Illustrator

Видеореклама за Facebook и Instagram. Ние изработваме кратки и дълги варианти на видеата за социалните мрежи в различни размери, така че вашият видеомаркетинг да покрива максимален брой канали в социалните мрежи. За повече информация, разгледайте нашите цени за видеореклама в социалните мрежи.