M-Brain Advertising & Digital Agency

Рекламни екрани (Сравнително видео за продукти)

Използван софтуер:

Web_site_AE

Adobe After Effects

Web_site_PR

Adobe Premiere Pro

Web_site_Ai

Adobe Illustrator

Продуктово видео за Фейсбук кампания сравняващо цените на два конкурентни продукта . За повече информация, разгледайте нашите цени на видеа за фейсбук.