M-Brain Advertising & Digital Agency

Индивидуални уроци (Facebook кампания)

Използван софтуер:

Web_site_PS

Adobe Photoshop

Web_site_Ai

Adobe Illustrator

Рекламни картинки за кампания във Facebook и Instagram. С опита си в графичното оформление на реклами можем да ви предложим комплексни рекламни решения, които да отговарят на вашата корпоративна визия. За повече информация, разгледайте нашите цени на Фейсбук рекламни кампании.